Members

Principal

Registrar

Vice Principals

Dr. K Madhusudanan – Coordinator

Asst. Prof. Anty T J

Asst. Prof. Nimila P J

Asst. Prof. Dhanya G S

Dr. Jithu Paul Jacob

Asst. Prof. Akhila Joseph

Asst. Prof. Diana Xavier

Asst. Prof. Alane Albert

Asst. Prof. Sabana K S

Asst. Prof. Ashma Reji

Asst. Prof. Surya Mathan